Küldetésünk

A szakkollégium küldetése, hogy a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karára felvett hallgatók közül kiemelje azokat a hallgatókat, akikbe n szakmai potenciál lakozik, szeretnének többet az alapszakos és mesterszakos tanulmányoknál.

                  Célunk

Célunk, hogy a végzett tagok…
-    elméleti és gyakorlati tudása meghaladja hallgató társaikét
-    képesek legyenek a szakmai kihívásoknak magas szinten eleget tenni
-    a már elfogadott irányvonalakat újravizsgálva és rájuk építve saját ötleteikkel fejlesszék azokat
-    magas szociális érzékenységgel rendelkezzenek
-    képesek legyenek vezetői feladatok magas szintű ellátására úgy, hogy társaikat motiválni tudják

A Szakkollégium célja, hogy nemzetközi szinten is magas szakmai színvonal eléréséhez megfelelő környezetet biztosítson.
Ennek eléréséhez négy lépcső vezet. A hallgatóknak egyfelől kutatói munkát kell végezniük. A kutatói munka során, a hallgatók egy őket érdeklő témát/problémát elemezhetnek, felfedhetik annak kiváltó okait és megoldást kínálhatnak rá. A kutatói munka elsajátítására a hallgató módszertani és más szükséges ismereteit a szakkollégium keretein belül kap lehetőséget. A Szakkollégium szorgalmazza az elkészült kutatói munka nagyközönség előtti bemutatását. Éppen ezért a Szakkollégium tevékenységéhez szorosan hozzátartozik a tudományos diákköri tevékenység (Intézményi- és Országos Tudományos Diákköri Konferencia), ahol szeretnénk és támogatjuk, hogy a Szakkollégium tagjai eredményesen szerepeljenek és minél jobb helyezést érjenek el. Emellett minden év tavaszán megrendezzük a Harsányi János Gazdasági és Menedzsment Szakmai Konferenciát, amely az ország különböző szakkollégiumaiból érkező hallgatók mellett az ország egyetemi doktori iskoláinak hallgatói számára is megjelenési fórumot biztosítunk.
Második lépcsőként tréningeket, coachingokat szervezünk a diákoknak, mert a hallgatók személyes kompetenciának fejlesztése elengedhetetlen.
A harmadik szintet az előadások adják. Az előadások célja, hogy a szakkollégiumi hallgatók inspirációt nyerjenek, olyan példaként szolgáló emberektől, akik már tapasztalatból és a való életből merítik gondolataikat.
Végül, de nem utolsó sorban a Szakkollégium gyakorlati képzést is nyújt. Fontos, hogy a szakkollégisták ne csak elméletben értsenek a gazdaságtudományokhoz, hanem valós gyakorlattal rendelkezzenek. Minél több vállalatnál forduljanak meg, hogy minél szélesebb spektrumban lássák az üzleti világot.
Reméljük, hogy ezek együttes hatása szakmailag képzett hallgatókat bocsát a munkaerőpiacra.